Partihandel

Med SAP Business One för partihandel kan du på ett proaktivt sätt motsvara kundernas och leverantörernas behov. Förbättra alla moment, från prognostisering till hantering av lager och leveranskedjor – på så sätt erhåller du flexibla,
helt integrerade processer som gör att din verksamhet fungerar på ett optimalt sätt.

Bokföring

Hanterar alla viktiga bokföringsprocesser automatiskt, till
exempel journalanteckningar, kundfakturering och skulder

Kontroll

Exakt hantering av kontantflödet, uppsikt över fasta tillgångar,
budgetstyrning och övervakning av projektkostnader

I förenklad form

Förvaltning av fasta tillgångar. Den virtuella
funktionen för fasta tillgångar gör att du slipper upprepad manuell
inmatning av data.

Servicehantering

Effektiv hantering av garanti- och serviceavtal, snabb inmatning och reaktion på servicesamtal.

Rapporter och analyser

Skapa detaljerade rapporter om alla
försäljningsprocessens aspekter, inklusive försäljningsprognoser och
uppsikt över pipelines med hjälp av tidssparande mallar.

Mobilisera ditt försäljningsteam

Hantera dina försäljningsuppgifter i farten med SAP Business One Sales mobil app.